Ved dødsfald

 

Dødsfald skal anmeldes til sognepræsten på en særlig blanket senest 2 hverdage efter hændelsen.

Anmeldelsen skal ske af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år

eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge.

 

Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, skal man dog først kontakte en læge (egen læge eller vagtlæge),
som konstaterer, at døden er indtrådt og udsteder dødsattest.

Ved dødsfald på hospital ordnes dette naturligvis af en sygehuslæge.

 

Kirkeministeriet har udarbejdet en folder med gode råd i forbindelse med dødsfald.

Du kan læse folderen HER.

En del af folderens råd drejer sig om beslutninger, der skal tages hurtigt efter dødsfaldet,

så det kan være en god ide at læse folderen allerførst – inden præst eller bedemand kontaktes
– så du er forberedt på de spørgsmål, du skal tage stilling til.

 

Du kan enten selv kontakte sognepræsten og anmelde dødsfaldet

eller få en bedemand til at påtage sig opgaven.

Blanket til dødsanmeldelse kan også downloades HER.

 

Herefter aftaler man med præsten eller gennem bedemanden

tid og sted for begravelse eller bisættelse.

Sammen med anmeldelsen medbringes så vidt muligt afdødes dåbs- eller navneattest og evt. vielsesattest.

Sognepræsten i bopælssognet er begravelsesmyndighed og godkender anmodningen

om begravelse eller bisættelse.
 

 

Begravelse og bisættelse


Begravelses-/bisættelsesgudstjenestens gang og salmer aftales under en samtale

mellem præsten og de pårørende.

Man synger normalt fire salmer, og præsten holder en tale, der som oftest

inddrager personlige træk om afdøde,

samt forkynder det kristne evangelium ind i dødens og sorgens situation. 

Pyntning af kirken:
Det er muligt at aftale pyntning af kirken med graveren eller direkte gennem bedemanden.

 

Gravsted på kirkegården:


Erhvervelse af gravsted:
Gravstedsret har alle, der bor eller har boet i Sønderup eller Suldrup sogne

eller har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården.

Erhvervelse af gravsted er gratis for folkekirkemedlemmer.

 

Henvendelse om erhvervelse af et gravsted rettes til graveren.

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for gravstedets indretning,

herunder hvilke mindesmærker der må stå på gravstedet for forskellige typer gravsteder:

kistegrave, urnegrave og plænebegravelse.

Tal med graveren om dette ved bestilling af gravsted.

 

Du kan læse mere om regler, fredningstid m.v. på siden ”Kirkegårdene”

 

Tilbage til forsiden