Dagsorden for næste møde(r)

Dagsorden for menighedsrådsmøde

(der foreligger i øjeblikket ingen dagsorden)

Som hovedregel skal henvendelser til menighedsrådet være formanden i hænde 8 dage før et møde
for at kunne komme på dagsordenen

Planlagte fremtidige mødedatoer:

(ændringer kan forekomme – tjek når tiden nærmer sig)

Sønderup-Suldrup menighedsråd

7. marts

10. april

16. maj

12. juni

]

Referater af afholdte møder

Sønderup-Suldrup menighedsråd

 

Menighedsrådsmøde 12 10. januar 2018

Menighedsrådsmøde 13 15. februar 2018

(referater af tidligere møder findes her)

 

Tilbage til forsiden