Dagsorden for næste møde(r)

Dagsorden for menighedsrådsmøde

(der foreligger i øjeblikket ingen dagsorden)

Som hovedregel skal henvendelser til menighedsrådet være formanden i hænde 8 dage før et møde
for at kunne komme på dagsordenen

Planlagte fremtidige mødedatoer:

(ændringer kan forekomme – tjek når tiden nærmer sig)

Sønderup-Suldrup menighedsråd

16. maj

12. juni

]

Referater af afholdte møder

Sønderup-Suldrup menighedsråd

 

Menighedsrådsmøde 12 10. januar 2018

Menighedsrådsmøde 13 15. februar 2018

Menighedsrådsmøde 14 7. marts 2018

Menighedsrådsmøde 15 10. april 2018

(referater af tidligere møder findes her)

 

Tilbage til forsiden