Dagsorden for næste møde(r)

Dagsorden for menighedsrådsmøde

(der foreligger i øjeblikket ingen dagsorden)

Som hovedregel skal henvendelser til menighedsrådet være formanden i hænde 8 dage før et møde
for at kunne komme på dagsordenen

Planlagte fremtidige mødedatoer:

(ændringer kan forekomme – tjek når tiden nærmer sig)

Sønderup-Suldrup menighedsråd

(uge 50?)

10. januar 2018

15. februar

7. marts

 

]

Referater af afholdte møder

Sønderup-Suldrup menighedsråd

Konstituerende møde 16. november 2016

Menighedsrådsmøde 1 10. januar 2017

Menighedsrådsmøde 2 23. februar 2017

Menighedsrådsmøde 3 21. marts 2017

Menighedsrådsmøde 4 26. april 2017

Menighedsrådsmøde 5 17. maj 2017

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 2, juni 2017

Menighedsrådsmøde 6 14. juni 2017

Menighedsrådsmøde 7 29. juni 2017

Menighedsrådsmøde 8 16. august 2017

                                                    Menighedsrådsmøde 9 21. september 2017                  

Menighedsrådsmøde 10 24. oktober 2017

Menighedsrådsmøde 11 22. november 2017

(referater af tidligere møder findes her)

 

Tilbage til forsiden