Dagsorden for næste møde(r)

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Torsdag den 29. juni

Som hovedregel skal henvendelser til menighedsrådet være formanden i hænde
8 dage før et møde for at kunne komme på dagsordenen

Planlagte fremtidige mødedatoer:

(ændringer kan forekomme – tjek når tiden nærmer sig)

Sønderup-Suldrup menighedsråd

29. juni 2017

16. august 2017

21. september 2017 (menighedsmøde)

]

Referater af afholdte møder

Sønderup-Suldrup menighedsråd

Konstituerende møde 16. november 2016

Menighedsrådsmøde 1 10. januar 2017

Menighedsrådsmøde 2 23. februar 2017

Menighedsrådsmøde 3 21. marts 2017

Menighedsrådsmøde 4 26. april 2017

Menighedsrådsmøde 5 17. maj 2017

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 2, juni 2017

Menighedsrådsmøde 14. juni 2017

(referater af tidligere møder findes her)

 

Tilbage til forsiden