Arrangementer i kirkerne og Suldrup sognehus

samt kirkelige arrangementer på Himmerlandshave

Ikke medtaget:

-         almindelige gudstjenester i kirkerne

-         menighedsrådsmøder

Se disse under de respektive punkter på hjemmesiden

 

Juni

 

 

Tirsdag 5.

14:00

Grundlovsfest i præstegårdshaven i Sønderup

Der vil blive grundlovstale ved sognepræst Helge Maagaard og musikalsk underholdning ved ”The Grandfætters” – samt naturligvis kaffe og kage.

Kirkebil kan bestilles på telefon 98 37 11 50

Søndag 24.

14:00

Gudstjeneste i Rebild Bakker

Udendørs fællesgudstjeneste for hele provstiet i ”gryden". Kirkebilen kan bestilles på telefon 98 37 11 50, men kører kun til parkeringspladsen ved indgangen til bakkerne.

 

 

 

 

Juli

 

 

 

 

Vi ønsker god sommerferie

Der er ingen arrngementer udover søndagenes gudstjenester

 

 

 

 

August

 

 

??.

Eftm.

Start på minikonfirmand for 3. kl. på Sulædrup Skole

Efter sommerferien inviteres de nye 3. klasser på Suldrup Skole til at gå til minikonfirmand i Suldrup Kirke. Det er et forløb, der strækker sig over 8 eftermiddage efter skoletid. Her vil der være tid til hygge, bibelfortælling, rundtur i kirken og på kirkegården, aktiviteter, små skuespil, krea-opgaver, leg, sang og meget mere. Vi håber mange har lyst til at være med.

Invitation kommer gennem skolen.

Onsdag 22.

10.00

Babysalmesang – nyt hold starter

Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 frem til den 1. november (uge 42 dog undtaget).

Babysalmesang er for alle babyer fra 2-12 mdr. sammen med en voksen. Det er hyggeligt, stemningsfyldt og berigende. Vi vil synge salmer med fagter og bruge forskellige sanseelementer, som tørklæder, sæbebobler, små instrumenter m.m, alt sammen så dit barn stimuleres musisk og motorisk.

Det kræver ingen forudsætninger for forældrene at gå til babysalmesang. Hverken musikalsk eller mht kendskab til salmer eller kirken. Det betyder ingenting, hvis du ikke synes, at du kan synge. Din stemme giver dit barn tryghed og er den vigtigste stemme i verden.

Tilbuddet er gratis, og du er velkommen til at hoppe på holdet, når det passer dig, men det er nødvendigt med en tilmelding.

Tilmelding og nærmere info: Organist Inger-Marie Larsen, tlf nr. 20 35 93 62, mail organist@sonderupsuldrupkirke.dk

 

Søndag 26.

09:50

Sogneaften i sognehuset

Årets sogneudflugt går til Løgstør, hvor vi besøger Limfjordsmuseet.

Vi indleder med gudstjeneste i Kornum kirke, hvorpå vi kører videre til Løgstør og får frokostplatte på Hotel du Nord.

Derefter til Limfjordsmuseet med de mange spændende udstillinger af historiske både, bådebyggeriet, Frederik d. VIIs kanal og særudstillingen i Kanalfogedboligen.

Vi slutter af med eftermiddagskaffe i Kanalfogedens Køkken.

Bussen kører kl. 09:50 fra torvet i Suldrup (ca. 10 minutter senere fra Sønderup kirke), og vi forventer at være hjemme ca. 16:45.

 

 

 

 

September

 

 

Tirsdag 4.

19:30

Sognemøde

Sygehuspræst Troels Laursen fortæller om sit arbejde.

Tirsdag 11.

19:00

Temakor start

Vi mødes og øver i efteråret 8 tirsdage kl. 19.00-21.00 i Suldrup Sognehus med start

tirsdag den 11. september og sidste øveaften tirsdag den 6. november (uge 42 øves ikke).

Sæsonen sluttes af med medvirken ved en sangaften 11. november måned.  Mere herom senere.

Repertoiret vil være blandet nyt, traditionelt, klassisk, rytmisk og med præg af efterår.

Der serveres kaffe/the i pausen – og vi skiftes til at medbringe brød.

Det er gratis at deltage.

 

 

Program for Lokale Højskoledage 2018-19

 

Tilbage til forsiden