Arrangementer i kirkerne og Suldrup sognehus

samt kirkelige arrangementer på Himmerlandshave

Ikke medtaget:

-         almindelige gudstjenester i kirkerne

-         menighedsrådsmøder

Se disse under de respektive punkter på hjemmesiden

 

Marts

 

 

Søndag 3.

10:30

Kirkekaffe i Suldrup

Kom og vær med til en uformel sammenkomst efter gudstjenesten

Tirsdag 5.

19:00

Temakor i Suldrup sognehus

3. øveaften – det er endnu muligt at hoppe på!
Vi synger en blanding af gammelt og nyt med præg af forår og påske.

Alle uanset forudsætninger, fra 16 år og opad, der kunne tænke sig at synge i et godt og hyggeligt fællesskab med andre, er meget velkommen.
Koret skal synge til genindvielsen af Sønderup kirke Palmesøndag 14. april.

Torsdag 7.

14:30

Salmesang på Himmerlandshave

En hyggelig sammenkomst for alle – både beboere og folk fra byen, hvor vi i fællesskab bruger en lille time på at synge de kendte salmer fra salmebogen. Der bliver også tid til at nyde en kop kaffe.

Søndag 10.

10:30

Familiegudstjeneste

Denne gudstjeneste er særligt tilrettelagt for de yngre familiemedlemmer – og så bliver der serveret pandekager bagefter.

Tirsdag 12.

19:00

Temakor i Suldrup sognehus

4. øveaften.
Koret skal synge til genindvielsen af Sønderup kirke Palmesøndag 14. april.

Torsdag 14.

14:30

Gudstjeneste på Himmerlandshave

En gudstjeneste, der er tilrettelagt for både beboere på Himmerlandshave og Suldrups beboere – med alle gudstjenestens elementer, kendte salmer og en kop kaffe.

Tirsdag 19.

19:00

Temakor i Suldrup sognehus

5. øveaften

Søndag 24.

10:20

Kirkekaffe i Suldrup

Kom og vær med til en uformel sammenkomst efter gudstjenesten

 

 

 

 

April

 

 

 

Tirsdag 2.

19:00

Temakor i Suldrup sognehus

6. øveaften

Torsdag 4.

14:30

Salmesang på Himmerlandshave

En hyggelig sammenkomst for alle – både beboere og folk fra byen, hvor vi i fællesskab bruger en lille time på at synge de kendte salmer fra salmebogen. Der bliver også tid til at nyde en kop kaffe.

Torsdag 4.

19:00

Sognemøde i Suldrup sognehus

”Fra rocker til kristen”.
Martin Bentsen fortæller ved sognemødet om sin brogede og kriminelle fortid, og om mødet med Gud, der ændrede hans liv.

Tirsdag 9.

19:00

Temakor i Suldrup sognehus

7. øveaften

Søndag 14.

10:30

Genindvielse af Sønderup kirke

En festgudstjeneste ved biskop Henning Toft Bro – og med temakorets medvirken.
Efterfølgende er der kirkefrokost i Sønderup forsamlingshus.

Tirsdag 16.

16:30

Påske for børn i Suldrup kirke og sognehus

En hyggelig eftermiddag med æggejagt og efterfølgende spisning

Søndag 28.

10:30

Konfirmation i Sønderup kirke

Konfirmationsgudstjenesten indgår i højmessen

 

 

 

 

Maj

 

 

 

Torsdag 2.

14:30

Salmesang på Himmerlandshave

En hyggelig sammenkomst for alle – både beboere og folk fra byen, hvor vi i fællesskab bruger en lille time på at synge de kendte salmer fra salmebogen. Der bliver også tid til at nyde en kop kaffe.

Søndag 5.

9:00

Konfirmation i Suldrup kirke

Første hold konfirmander

Søndag 5.

11:00

Konfirmation i Suldrup kirke

Andet hold konfirmander

Torsdag 9.

14:00

Forårsfest på Himmerlandshave

Underholdning ved Onsild Sangkor og Himmerlandshavekoret – samt på harmonika ved Dorte Rask Laursen

Søndag 12.

10:30

Kirkekaffe i Sønderup

Kom og vær med til en uformel sammenkomst efter gudstjenesten

Torsdag 16.

14:30

Gudstjeneste på Himmerlandshave

En gudstjeneste, der er tilrettelagt for både beboere på Himmerlandshave og Suldrups beboere – med alle gudstjenestens elementer, kendte salmer og en kop kaffe.

Tirsdag 21.

19:00

Sangaften i Suldrup sognehus

2019 er et særligt år. Det r 450 år siden den første danske salmebog udkom i 1569. Samtidig er det også højskolernes 175. jubilæumsår.

Vi vil markere det dobbelte jubilæumsår ved denne forårsaften at synge sange og salmer fra såvel salme- som højskolesangbogen. Vi vil høre lidt om de store salmedigtere og deres mest kendte og elskede salmer, og der vil som sædvanlig blive rig mulighed for at foreslå sange.

Søndag 26.

15:00

Fælles provstigudstjeneste i Rebild Bakker

Denne dag er gudstjenester i sognekirkerne aflyst til fordel for en fælles samling i ”gryden” i Rebild Bakker.
Der kan bestilles kirkebil fra Suldrup og Sønderup til gudstjenesten og retur bagefter  (se sognebladet) – og der vil være shuttlebus for gangbesværede fra parkeringspladsen ned i gryden.

Torsdag 30.

14:00

Familiegudstjeneste i Anlægget i Suldrup

Gudstjenesten afvikles i samarbejde med FDF Suldrup – afhængig af vejret i fri luft eller i kredshuset.

 

 

 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Onsdag 5. juni

14:00

Grundlovsfest i prstegårdshaven

Grundlovstale ved Lene Højland Laursen og underholdning ved bandet Norsklang

Mandag 10. juni

 

2. Pinsedag, sogneudflugt hele dagen

Turen vil gå vestpå mod Holstebro. Nærmere program og tider kommer senere

 

Program for Lokale Højskoledage 2017-18

 

Tilbage til forsiden