Vielser udenfor kirkens rum

 

I forvejen

Alle forberedelser til brylluppet (bortset fra pyntning af kirken) skal gennemføres  præcis som ved en normal vielse. Husk derfor også at læse afsnittet ”Forløb” på hovedsiden om vielse.

Men dertil kommer så nogle særlige ting, som er beskrevet herunder.

 

Stedet

Et brudepar kan blive viet udenfor kirkens rum, når særlige grunde taler for det, såsom parrets nære tilknytning til et bestemt sted. Vielsen kan finde sted enten i et andet lokale end kirkerummet, eller på et nærmere angivet sted ude i det fri.

 

Når vi holder vielser uden for kirken, så er ritualet det samme som i kirken, vi flytter bare gudstjenesten til et andet sted.

Rent praktisk skal præsten sige ja til, at ceremonien foregår et andet sted end i kirken, godkende lokaliteten og er ikke forpligtet til at følge med parret længere end til sognegrænsen.

 

I bedes også overveje, om stedet rent praktisk kan fungere som udendørs kirkesal. Er der plads til gæsterne, og skal de sidde eller stå, – hvordan går I ”ind”, – og hvordan med vejret; er der en plan B hvis himmel og jord står i et?

 

Det er brudeparrets ansvar – hvis det er aktuelt – at indhente de fornødne godkendelser hos stedets ejer, eller hos den pågældende politimyndighed. Vielsen må ikke forstyrres af det offentlige rum, og vielsen må ikke forstyrre det offentlige rum på en sådan måde, at offentligheden påtvinges at være vidne til en kirkelig vielse.

 

Kirkelig vielse udendørs

Uanset lokalitet er der tale om en kirkelig vielse, hvor forkyndelsen af evangeliet er det helt centrale. Dette har de praktiske konsekvenser, at man skal kunne høre hvad der bliver sagt, og der skal synges og bedes. Det nugældende vielsesritual anvendes ved vielser udenfor kirkens rum, dog med den ændring, at antallet af salmer kan reduceres.

 

Praktiske forhold, som brudeparret skal sørge for:

Det påhviler parret at sørge for følgende:

- Et bord, der kan tjene som alter.

- Hvid dug (og gerne en buket blomster)

- Mulighed for at brudeparret kan knæle.

- Stole til brudepar og gæster; stol til præst og til evt. medvirkede kirkesanger og organist

- Salmeblade

- Elektrisk klaver/keyboard til rådighed for organisten, hvis hun skal medvirke

  (Dette aftales i samråd med organisten)

- Evt. lydanlæg så det kan høres hvad der bliver sagt.

 

Evaluering

Både præst og brudepar indsender en kort evaluering til biskoppen over Aalborg stift umiddelbart efter at vielsen har fundet sted.

 

Evalueringsskemaer til brudeparret og præsten kan downloades her

 

 

Tilbage til Vielse og kirkelig velsignelse