Gudstjenesteliste

Gudstjenestens forløb:

Højmesse (kl. 10:30)

(klik for at se forløbet)

Kort gudstjeneste (typisk kl. 9:00)

(klik for at se forløbet)

Dato

Dag i kirkeåret

Sønderup

Suldrup

Bemærkninger

24. februar

Seksagesima

Renovering

10.30 k)

Helge Maagaard

3. marts

Fastelavn

Renovering

10.30 k) 

Helge Maagaard
Kirkekaffe

10. marts

1. s. i fasten

Renovering

10.30 k)

Helge Maagaard

Familiegudstjeneste           Se omtale

17. marts

2. s. i fasten

Renovering

9.00

Rikke Visby Wickberg, Kgs Tisted

24. marts

3. s. i fasten

Renovering

10.30 k) Kirkekaffe

Helge Maagaard

31. marts

Midfaste søndag

Renovering

9.00

Helge Maagaard

7. april

Mariæ bebudelse

Renovering

9.00

Rikke Visby Wickberg, Kgs Tisted

14. april

Palmesøndag

10.30 indvielse af Sønderup Kirke k)

Derpå kirkefrokost

(ingen)

Biskop Henning Toft Bro, Aalborg stift

16. april tirsdag

Påske for Børn

 

16.30

Med ÆGGEjagt og

spisning

Helge Maagaard

18. april

Skærtorsdag

 

10.30 k)

Helge Maagaard

19. april

Langfredag

10.30 k)

 

Helge Maagaard

21. april

Påskedag

9.00

10.30 k)

Helge Maagaard

22. april

Anden påskedag

 

10.30 k)

Helge Maagaard

28. april

1. s. e. påske

10.30

konfirmation

 

Helge Maagaard

5. maj

2. s. e. påske

 

9.00
konfirmation

Helge Maagaard

 

 

 

11.00

konfirmation

Helge Maagaard

12. maj

3. s. e. påske

10.30 k) Kirkekaffe

 

Rikke Visby Wickberg, Kgs Tisted

17. maj

Bededag

 

10.30 k)

Helge Maagaard

19. maj

4. s. e. påske

10.30 k)

9.00

Helge Maagaard

26. maj

5. s. e. påske

14.00 Fælles provstigudstjeneste i Rebild Bakker. Særlig kirkebil!

Præster fra Rebild provsti

Se omtale inde i Sognebladet.

30. maj

Kristi himmelfart

 

14.00 Familie guds­tjeneste i Anlægget

Helge Maagaard

2. juni

6. s. e. påske

9.00

 

Rikke Visby Wickberg, Kgs Tisted

Lørdagsdåb i én

af kirkerne hvis

behov herfor.

d. 30 marts.

d. 22. juni.

d. 31. august.

(10.30)

(10.30)

(10.30)

(10.30)

(10.30)

(10.30)

Helge Maagaard 

k) Man er meget velkommen til at bestille kirkebilen på tlf. 98 37 11 50. Frist for bestilling er kl. 15 fredagen før søndagens gudstjenester, ved hverdagsarrangementer dagen før. Kirkebilen kan også bestilles til alle gudstjenester og salmesangseftermiddage på Himmerlandshave.

 

Gudstjenesteliste for Himmerlandshave Ældrecenter

Lidt på skift er der gudstjenester og eftermiddage med salmesang på Himmerlandshave

torsdage i lige uger. Et par stykker fra Himmerlandshavekoret deltager hver gang
i både gudstjenester og salmesang og hjælper med sangen.

Alle er velkomne til at deltage - også selvom man ikke bor på Himmerlandshave.

Efter gudstjenesten/salmesangen er der kaffe, kage og hyggeligt samvær.

Torsdag d. 7. marts;

Torsdag d. 21. marts

Torsdag d. 4. april

Torsdag d. 18. april

Torsdag d. 2. maj

Torsdag d. 9. maj Torsdag d. 16. maj

Torsdag d. 30. maj

kl. 14:30

kl. 14:30

kl. 14:30

 

kl. 14:30

kl. 14:00

kl. 14:30

 

salmesang, Inger-Marie Larsen

gudstjeneste, Helge Maagaard

salmesang, Inger-Marie Larsen

Skærtorsdag, der henvises til Suldrup Kirke

salmesang, Inger-Marie Larsen

FORÅRSFEST ved menighedsrådet

gudstjeneste, Helge Maagaard

Kristi himmelfartsdag, der henvises til gudstjenesten i Anlægget kl. 14

 

Dåbs- og familiegudstjenester

Der er en tendens til, at flere ønsker lørdagsdåb. Sønderup og Suldrup menighedsråd mener grundlæggende, at dåben hører til i søndagens gudstjeneste. Men for at imødekomme behovet har vi valgt at lave et nyt tilbud med dåbsgudstjeneste på en fast lørdag hver anden måned – som kun afholdes, hvis der melder sig en eller flere dåbsfamilier.