Gudstjenesteliste

Dato

Dag i kirkeåret

Sønderup

Suldrup

Bemærkninger

27. maj

Trinitatis søndag

Renovering

10.30 k)

Kirkekaffe

Helge Maagaard

  3. juni

1. s.e. trinitatis

Renovering

10.30 k)

Helge Maagaard

10. juni

2. s.e. trinitatis

Renovering

  9.00

Rikke Visby Wickberg

17. juni

3. s.e. trinitatis

Renovering

10.30 k)

Kirkekaffe

Helge Maagaard

23. juni

Lørdagsdåb

 

10.30 k)

Helge Maagaard

24. juni

4. s.e. trinitatis

Renovering

Ingen gudstjeneste

 

14.00 k) For alle: Provsti-gudstjeneste i Rebild bakker

  1. juli

5. s.e. trinitatis

Renovering

10.30 k)

Helge Maagaard

  8. juli

6. s.e. trinitatis

Renovering

 9.00

Rikke Visby Wickberg

15. juli

7. s.e. trinitatis

Renovering

 9.00

Rikke Visby Wickberg

22. juli

8. s.e. trinitatis

Renovering

 9.00

Rikke Visby Wickberg

29. juli

9. s.e. trinitatis

Renovering

10.30 k)

Kirkekaffe

Helge Maagaard

  5. august

10. s.e. trinitatis

Renovering

10.30 k)

NN

12. august

11. s.e. trinitatis

Renovering

10.30 k)

Kirkekaffe

NN

19. august

12. s.e. trinitatis

Renovering

  9.00

NN

26. august

13. s.e. trinitatis

Renovering

Ingen gudstjeneste:

Sogneudflugt

  2. september

14. s.e. trinitatis

Renovering

  9.00

 

NN

17.00 gudstjeneste i Buderup Ødekirke

 

k) Man er meget velkommen til at bestille kirkebilen på tlf. 98 37 11 50. Frist for bestilling er kl. 16 fredagen før søndagens gudstjenester, ved hverdagsarrangementer dagen før. Kirkebilen kan også bestilles til alle gudstjenester og salmesangseftermiddage på Himmerlandshave.

 

 

 

Gudstjenesteliste for Himmerlandshave Ældrecenter

Lidt på skift er der gudstjenester og eftermiddage med salmesang på Himmerlandshave

torsdage i lige uger. Et par stykker fra Himmerlandshavekoret deltager hver gang
i både gudstjenester og salmesang og hjælper med sangen.

Alle er velkomne til at deltage - også selvom man ikke bor på Himmerlandshave.

Efter gudstjenesten/salmesangen er der kaffe, kage og hyggeligt samvær.

Torsdag d. 14. juni, kl. 14.30, gudstjeneste, Helge Maagaard

Torsdag d. 28. juni, kl. 14.30, salmesang, Inger-Marie Larsen

Torsdag d. 9. august, kl. 14.30, salmesang, Inger-Marie Larsen

Torsdag d. 23. august, kl. 14.30, gudstjeneste, NN

 

 

Dåbs- og familiegudstjenester

Der er en tendens til, at flere ønsker lørdagsdåb. Sønderup og Suldrup menighedsråd mener grundlæggende, at dåben hører til i søndagens gudstjeneste. Men for at imødekomme behovet har vi valgt at lave et nyt tilbud med dåbsgudstjeneste på en fast lørdag hver anden måned – som kun afholdes, hvis der melder sig en eller flere dåbsfamilier.

Der er dåbsgudstjeneste: 23. juni