Gudstjenesteliste

Dato

Dag i kirkeåret

Sønderup

Suldrup

Bemærkninger

  4. marts

3. søn. i fasten

 

10.30 k)

Helge Maagaard

11. marts

Midfaste

13.30

 

Rikke Visby Wickberg

18. marts

Mariæ bebudelse

10.30 k)

Kirkekaffe

9.00

Helge Maagaard

21. marts kl. 18.30 (onsdag) Mini-konfirmand afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og pårørende i Suldrup Kirke og Sognehuset. Helge Maagaard.

25. marts

Palmesøndag

 

10.30 k)

Musikgudstjeneste

Helge Maagaard

Kirkekaffe

29. marts

Skærtorsdag

10.30 k)

Fællesgudstjeneste

 

Helge Maagaard

Kirkekaffe

30. marts

Langfredag

 

10.30 k),

 

Helge Maagaard

Fællesgudstjeneste m. refleksion

  1. april

Påskedag

9.00

10.30 k)

Helge Maagaard

  2. april

Anden påskedag

 

9.00 k)

Rikke Visby Wickberg

  8. april

1. s.e. påske

 

10.30 k)

 

Helge Maagaard

Hot-dog familiegudstjeneste

15. april

2. s.e. påske

9.00

 

Rikke Visby Wickberg

22. april

3. s.e. påske

 

10.30 k)

Kirkekaffe

Helge Maagaard

27. april

Bededag

10.30 k)

Fællesgudstjeneste

 

Helge Maagaard

Kirkekaffe

29. april

4. s.e. påske

10.30 Konfirmation

 

Helge Maagaard

  6. maj

5. s.e. påske

Renovering

  9.30 Konfirmation

11.00 Konfirmation

Helge Maagaard

10. maj

Kristi himmelfarts dag

Renovering

10.30 k)

Familiegudstjeneste

Helge Maagaard

13. maj

6. s.e. påske

Renovering

9.00

Rikke Visby Wickberg

20. maj

Pinsedag

Renovering

10.30 k)

Helge Maagaard

21. maj

Anden pinsedag

Renovering

10.30 k)

Helge Maagaard

27. maj

Trinitatis søndag

Renovering

10.30 k)

Kirkekaffe

Helge Maagaard

  3. juni

1. s.e. trinitatis

Renovering

10.30 k)

Helge Maagaard

 

k) Kirkebil. Man er meget velkommen til at bestille kirkebilen på tlf. 98 37 11 50. Frist for bestilling er kl. 16
   fredagen før søndagens gudstjenester, ved hverdagsarrangementer kl. 16 dagen før.
 
  Kirkebilen kan også bestilles til alle gudstjenester og salmesangseftermiddage på Himmerlandshave.

 

Gudstjenesteliste for Himmerlandshave Ældrecenter

Lidt på skift er der gudstjenester og eftermiddage med salmesang på Himmerlandshave torsdage i lige uger.

Et par stykker fra Himmerlandshavekoret deltager hver gang i både gudstjenester og salmesang og hjælper med sangen.

Alle er velkomne til at deltage - også selvom man ikke bor på Himmerlandshave.

Efter gudstjenesten/salmesangen er der kaffe, kage og hyggeligt samvær.

Torsdag d. 8. marts, kl. 14.30; salmesang, Inger-Marie Larsen

Torsdag d. 22. marts, kl. 14.30, gudstjeneste, Helge Maagaard

Torsdag d. 5. april, kl. 14.30, salmesang, Inger-Marie Larsen

Torsdag d. 19. april, kl. 14.30 gudstjeneste, Helge Maagaard

Torsdag d. 26. april, kl. 14.30 forårsfest ved menighedsrådet

Torsdag d. 3. maj, kl. 14.30, Himmerlandshave har eget arrangement

Torsdag d. 17. maj, kl. 14.30, gudstjeneste, Helge Maagaard

Torsdag d. 31. maj, kl. 14.30, salmesang, Inger-Marie Larsen

 

Dåbs- og familiegudstjenester

Der er en tendens til, at flere ønsker lørdagsdåb. Sønderup og Suldrup menighedsråd mener grundlæggende, at dåben hører til i søndagens gudstjeneste. Men for at imødekomme behovet har vi valgt at lave et nyt tilbud med dåbsgudstjeneste på en fast lørdag hver anden måned – som kun afholdes, hvis der melder sig en eller flere dåbsfamilier.

 

Der er mulighed for dåbsgudstjeneste:

Lørdag den 21. april og lørdag den 23. juni

Normalt er det den dåbsfamilie, som først melder sig til en given lørdag, som afgør hvilken kirke dåbsgudstje-nesten holdes. Det gælder denne gang kun 21. april, da Sønderup kirke er lukket for renovering i juni måned.